C14 dating wikipedia

Alle levende wezens hebben in hun lichaam dus nagenoeg dezelfde verhouding tussen C-atomen is als gevolg van de kosmische straling die stikstof uit de atmosfeer omzet in de koolstofisotoop.

Zodra kosmische straling de atmosfeer binnendringt, ondergaat deze verschillende transformaties, waaronder de productie van neutronen.

Planten nemen deze licht radioactieve vorm van koolstof op via hun gaswisseling en bouwen deze in door hun fotosynthese en stofwisseling.

Hierdoor krijgen dieren die van die planten leven de isotoop binnen, en vervolgens weer dieren die van dieren leven, enzovoort.

Door jaarringenonderzoek van (zeer) oude nog levende bomen en opgegraven stammen van nog oudere dode bomen kan men het hout tot op een jaar nauwkeurig dateren. Zo kan de ouderdomsschaal volgens de C14-methode aan de hand van de dendrochronologie tot tienduizend en meer jaren terug worden geijkt. Er is echter een statistische moeilijkheid met de ijklijn. is in het gebied van dat rijk bitter weinig hout te vinden. C14-datering is echter vaak wel mogelijk omdat deze methode niet aan regionale variaties onderhevig is.

Dit laatste wordt aangeduid als het Suesseffect, naar Hans Suess.

Daarom worden ruwe BP-dateringen gekalibreerd om "echte" kalenderjaren te krijgen.

Deze ruwe BP-datering kan nog niet worden gebruikt als een exact aantal jaren, omdat de concentratie C in de aardatmosfeer de afgelopen 50.000 jaar aan veranderingen onderhevig geweest is.

Deze concentratie wordt beïnvloed door variaties in de intensiteit van kosmische straling, die worden veroorzaakt door zonnewinden. Bovendien zijn er substantiële reservoirs van koolstof in organismen, de oceanen, sedimenten op de zeebodem (vooral in gashydraten) en sedimentaire gesteenten.

Search for c14 dating wikipedia:

c14 dating wikipedia-77c14 dating wikipedia-69c14 dating wikipedia-53c14 dating wikipedia-26

In al deze reservoirs is de isotopenverhouding anders dan in de atmosfeer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “c14 dating wikipedia”